VOORWOORD.

Na het sluiten van marinevliegkamp Valkenburg werd op 30 augustus 2008 een reünie gehouden op het terrein van het militaire luchtvaartmuseum te Soesterberg. Met deze reünie werd een periode afgesloten waarin de Marineluchtvaartdienst vanaf het marinevliegkamp Valkenburg opereerde. Deze reünie werd betaald door de marine maar georganiseerd door een aantal vrijwilligers.

Hoewel bedoeld als afsluiting werd toch door de meeste deelnemers gevraagd of het niet mogelijk was om eens in de zoveel tijd een vervolg reünie te organiseren. Daarom heeft de 320-Vereniging besloten een reünie poot aan de vereniging op te hangen. In september 2011 werd de tweede reünie georganiseerd in de Kustwacht hangaar op Schiphol en in 2013 werd de derde reünie gehouden op marinekazerne Amsterdam.

De 320-Vereniging is een erkende veteranenvereniging en beschikt over een “certificaat reüniefaciliteiten” van defensie. Daarom kan voor de reünie door de leden van de Vereniging gebruik worden gemaakt van de regeling reüniefaciliteiten.

Voor niet-leden is het helaas niet mogelijk om van deze regeling gebruik te maken.

320-Vereniging
Deze vereniging is kort na het einde van de Tweede Wereldoorlog opgericht om nabestaanden van gesneuvelde of vermiste bemanningsleden van het squadron, te ondersteunen. Na een aantal jaren heeft het Rijk deze taken overgenomen en is het doel van de vereniging gewijzigd naar een gezelligheidsvereniging voor leden en oud-leden van squadron 320 en squadron 6320 (onderhoudsdienst). Later werd het ook voor niet squadronleden mogelijk om lid te worden. In eerste instantie met een aparte status (bijvoorbeeld geen stemrecht).

Na het sluiten van marinevliegkamp Valkenburg zijn de Statuten gewijzigd en staat de vereniging open voor alle (oud) medewerkers van de marineluchtvaartdienst. Vanuit die verbrede doelstelling is de vereniging ook de Valkenburgreünie gaan organiseren.

Eens in de zoveel tijd vindt er in het bestuur of tijdens een ledenvergadering een discussie plaats over de naam van de vereniging. De naam heeft een nadeel omdat niet-leden daardoor denken dat het lidmaatschap alleen voor oud squadron leden open zou staan, wat niet zo is.
Tot op heden geeft het oorspronkelijke doel van de vereniging de doorslag en behoudt de vereniging vooralsnog nog steeds de naam 320-Vereniging.
Agenda

Agenda 2024

24 apr ALV*
22 juni 320/MVKV/MLD reünie Landgoed Bronbeek, Velperweg 147, 6824 MB ArnhemNieuws

Nieuwsbrieven 2024

Hier vindt u de nieuwsbrieven van 2024
Laatst geplaatste juni 2024

Nieuwjaarsreceptie 2024

Hierbij de Foto's van de nieuwjaarsreceptie.
Met dank aan Rob Maljers

Nieuwsbrieven 2023

Hier vind u de nieuwsbrieven van 2023 December geplaatst

Low Level oktober 2023

Hier de foto's van de gehouden Low Level van oktober 2023.
Met dank aan Rob Maljers.

Uitje 320-Vereniging d.d. 24-05-2023

Hier vindt u de foto's van het uitje.
Met dank aan Rob Maljers

Nieuw Boek Koude Oorlog

Er is een boek in de maak geschreven door Einte Prins

Nieuwjaarsreceptie 2023

Hier de foto's van de nieuwjaars receptie van 10 Januari 2023

Foto's Low Level November 2022

Hier de foto's van de low level gehouden in November 2022

Foto's Low Level Okt 2022

Verlaat door werkzaamheden elders hier de foto's van de Low Level in Oktober 2022

Niewsbrieven 2022

Hier vindt u de nieuwsbrieven van 2022 laatste geplaatst van December 2022 

Webdesign by © 2015 A.E.M. BlankensteijnBest viewed with Mozilla  Firefox