VOORWOORD.

Na het sluiten van marinevliegkamp Valkenburg werd op 30 augustus 2008 een reünie gehouden op het terrein van het militaire luchtvaartmuseum te Soesterberg. Met deze reünie werd een periode afgesloten waarin de Marineluchtvaartdienst vanaf het marinevliegkamp Valkenburg opereerde. Deze reünie werd betaald door de marine maar georganiseerd door een aantal vrijwilligers.

Hoewel bedoeld als afsluiting werd toch door de meeste deelnemers gevraagd of het niet mogelijk was om eens in de zoveel tijd een vervolg reünie te organiseren. Daarom heeft de 320-Vereniging besloten een reünie poot aan de vereniging op te hangen. In september 2011 werd de tweede reünie georganiseerd in de Kustwacht hangaar op Schiphol en in 2013 werd de derde reünie gehouden op marinekazerne Amsterdam.

De 320-Vereniging is een erkende veteranenvereniging en beschikt over een “certificaat reüniefaciliteiten” van defensie. Daarom kan voor de reünie door de leden van de Vereniging gebruik worden gemaakt van de regeling reüniefaciliteiten.

Voor niet-leden is het helaas niet mogelijk om van deze regeling gebruik te maken.

320-Vereniging
Deze vereniging is kort na het einde van de Tweede Wereldoorlog opgericht om nabestaanden van gesneuvelde of vermiste bemanningsleden van het squadron, te ondersteunen. Na een aantal jaren heeft het Rijk deze taken overgenomen en is het doel van de vereniging gewijzigd naar een gezelligheidsvereniging voor leden en oud-leden van squadron 320 en squadron 6320 (onderhoudsdienst). Later werd het ook voor niet squadronleden mogelijk om lid te worden. In eerste instantie met een aparte status (bijvoorbeeld geen stemrecht).

Na het sluiten van marinevliegkamp Valkenburg zijn de Statuten gewijzigd en staat de vereniging open voor alle (oud) medewerkers van de marineluchtvaartdienst. Vanuit die verbrede doelstelling is de vereniging ook de Valkenburgreünie gaan organiseren.

Eens in de zoveel tijd vindt er in het bestuur of tijdens een ledenvergadering een discussie plaats over de naam van de vereniging. De naam heeft een nadeel omdat niet-leden daardoor denken dat het lidmaatschap alleen voor oud squadron leden open zou staan, wat niet zo is.
Tot op heden geeft het oorspronkelijke doel van de vereniging de doorslag en behoudt de vereniging vooralsnog nog steeds de naam 320-Vereniging.
Agenda


Nieuws

Foto albums geplaats

De volgende Albums zijn op 31-01-2017 geplaatst;
Nieuw Jaars receptie 2017 link;
70 Jarig bestaan van de vereniging link;
Bezoek Gilze Rijenlink.

De Albums staan ook in het overzicht van de link Foto Albums.

100 JAAR MARINE LUCHTVAART DIENST

Op 18 augustus 2017 bestaat de Marine Luchtvaartdienst 100 jaar. Om dit te vieren wordt op MVK de Kooy op 15 september 2017 een grote reünie georganiseerd voor (oud) MLD-ers. 

Webdesign by © 2015 A.E.M. BlankensteijnBest viewed with Mozilla  Firefox